Yayıncı Sözleşmesi

Yayıncı Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”);

Kavacık Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Tonoğlu Blog No:3 İç Kapı No: 4 Beykoz / İstanbul adresinde yer alan İİçerikEvreni Web Hizmetleri Reklam Danışmanlık İnş. LTD. ŞTİ - www.icerikevreni.com, yayıncı ve freelancer içerik yazarlarına “platform”oluşturan bir sitedir. www.icerikevreni.com sitesine üye olan Yayıncı aşağıdaki sözleşmeyi kabul etmiş sayılmaktadır. Yayıncı kişisel bilgilerini ve şirket bilgilerini kayıt olurken beyan eder. İşbu sözleşme bu kayıt esnasında (İmza Tarihi) imzalanır. Sözleşmenin devamında İçerik Evreni (Site), Yayıncı da (yayıncı) olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşme’nin konusu www.icerikevreni.com'a üye olan Yayıncı’nın Site’ye üyelik şartlarının ve haklarının düzenlenmesidir.

B.1 Yayıncı, Site’ye üye olurken verdiği bilgilerin ve iletişim adresinin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin eksik veya hatalı olması halinde Site’nin uğrayacağı veya uğrayabileceği zararları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. Yayıncı kendi verdiği bilgilerin eksik veya hatalı olması halinde kendi kusuruyla içeriklerin kendisine eksik veya geç ulaşmasına neden olacağı için, bu kusurundan kaynaklı olan gecikme ve eksik işlemler hakkında Site’den hak ve taahhütte bulunamaz.

B.2 Yayıncı; Site’ye erişim sağlamak ve site içeriklerinden faydalanmak amacıyla oluşturduğu ve kullandığı şifreyi sadece kendisinin kullanacağını, üçüncü kişilere bu şifreyi hiçbir şekilde kullandırtmayacağını kabul ve taahhüt eder.

B.3. Yayıncı ödemesini yaptığı içeriklerin haklarını ve kullanımını Site’den süresiz olarak devralır.

B.4 Yayıncı, talep ettiği ve onay verdiği içeriği Site’den kendi bilgisayarına indirebilir.

B.5. Yayıncı, talep ettiği içeriklerden beğenmediği içeriği onaylamama hakkına sahiptir. Yayıncının onaylamadığı içeriği neden onaylamadığını gerekçeleriyle bildirmesi gerekir. Onaylanmama gerekçelerinin bildirildiği içerik, düzeltilmesi ya da yeniden yazılması için Yayıncı’ya tekrar iletilir. Yayıncı bir içerikte bu şekilde en fazla 3 defa revize / düzeltme isteyebilir.

B.6. Yayıncı, talep ettiği içeriğin Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na aykırı olamayacağını kabul ve taahhüt eder. Yayıncı’nın talep ettiği içeriğin Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na ve mevzuatına açık veya gizli bir şekilde aykırı olması halinde Site’nin bu konuda hiçbir mesuliyet kabul etmeyeceği Yayıncı tarafından kabul edilir. Bu konuda tüm yasal sorumluluk Yayıncı’ya aittir.

B.7. İşbu Sözleşme kapsamında verilen hizmetlerin, Yayıncı’ya ulaştırılması aşamasında, Site’den kaynaklı bir aksaklık meydana gelmesi yada Site’de yapılacak güncellemelerden kaynaklı bir durum halinde, Site bu aksaklığı tespit ettiği veya Yayıncı tarafından kendisine bildirildiği andan itibaren en kısa sürede giderecektir. Yayıncı, meydana gelen söz konusu aksaklık halinde kaybolan ya da tahrip olan içeriklerle ilgili olarak Site’yi sorumlu tutamaz.

B.8. Site’de reklam ve banner linkleri bulunabilir. Yayıncı’nın bu linkleri kullanması halinde uğrayabileceği zarardan Site hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

C.1 Yayıncı talep ettiği içerik miktarına ve içerik kelime sayısına göre bedel/ücret Site tarafından hesaplanır. İçerik bedeline KDV miktarı da eklendikten sonra ödemeyi yapan Yayıncı, Site’de belirttiği süre içerisinde talep ettiği içerik ve veya içeriklerini teslim alır.

C.2 Yayıncı talep ettiği içerik ücretini 3 gün içerisinde Site’ye ödeyeceğini beyan eder. Yayıncının talep ettiği içeriğin ücretini (KDV dahil) ödemediği durumda, içerik teslim edilmez.

Site’nin, işbu sözleşmenin tarafı olan yayıncıya sunduğu, yayıncının kullandığı veya kullanmadığı site telif haklarına tabi tüm çalışmaları, oluşturduğu ticari markaları, tüzel kişiliği Site kapsamında bulunan her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları, aynı ve şahsi hakları, ticari bilgi ve birikimi ile ticari sırları, know-how çalışmaları da dahil olmak üzere tüm hakları saklıdır. www.icerikevreni.com’da bulunan tüm yazılar, dokümanlar, fotoğraflar sitenin izni olmadan hiçbir şekilde kullanılamaz, alıntı dahi yapılamaz.

E.1 Yayıncı, Site’nin, veya Site’nin bağlantılı olduğu tüm kuruluşların kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklam, kampanya, anket ve diğer üye memnuniyeti uygulamalarının sunulmasına izin verdiğini kabul eder. Site Yayıncının verdiği bilgiler doğrultusunda, Yayıncı’nın telefon, e-posta, vb.. iletişim kanalları aracılığıyla kendisine ulaşabilir ve irtibata geçebilir.

F.1. Sözleşme Yayıncı Site’ye üye olduğu sürece devam eder ve hüküm doğurur. Site Yayıncının üyeliği sona erse bile Yayıncıya ait bilgi ve içerikleri saklayabilir. Yayıncının işbu sözleşmeyle kabul ettiği hak ve yükümlülükler sözleşme sona erse dahi devam eder. Site Yayıncı’nın sözleşmede yer alan maddelere ve kanunlara aykırı kullanımını tespit ettiği halde her zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve bu fesih sebebiyle uğradığı ya da uğrayacağı zararları Yayıncı’dan talep edebilir.

Site hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz.

Mücbir sebep halinin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde, sözleşme tarafları birlikte veya ayrı ayrı sözleşmeyi feshedebilirler.

H.1 Site’de, virüs ve benzer zararlı yazılımlardan korunmak amacıyla mevcut imkanlar dahilinde her türlü tedbir alınmıştır. Ancak Yayıncı’nın kendi bilgisayarında virüs veya benzer koruma sistemlerini kullanmamsı nedeniyle oluşabilecek zararlardan Site sorumlu tutulamaz. Site’nin içeriği ya da Yayıncıya sağlanan hizmet Site’nin menfaati yönünde her zaman değiştirilebilir.

H.2 Taraflar, www.icerikevreni.com’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, kullanılacağını kabul ederler.

H.3 Sözleşme’nin ekleri işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

H.4 İşbu Sözleşme’den doğan ihtilafların çözüm yeri olarak İstanbul/Çağlayan’da bulunan İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme İmza Tarihi’nde elektronik ortamda imzalanmış olup Site kayıtlarında elektronik ortamda saklanacaktır.