Metin Yazarı Sözleşmesi

İşbu Metin Yazarı Sözleşmesi (“Sözleşme”);

İçerikEvreni Web Hizmetleri Reklam Danışmanlık İnş. LTD. ŞTİ (bundan böyle İçerik Evreni olarak anılacaktır)

Adres: Kavacık Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Tonoğlu Blog No:3 İç Kapı No: 4 Beykoz / İstanbul

ile www.icerikevreni.com’a üye olan Metin Yazarı (bundan böyle metin yazarı olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar dairesinde akdedilmiştir.

Metin Yazarı, Site’ye kayıt olduğu tarihte (“İmza Tarihi”) bu sözleşme imzalanmıştır. İşbu Sözleşme kapsamında İçerik Evreni ve Metin Yazarı beraberce “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf”, www.icerikevreni.com “Site” olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşme’nin konusu İçerik Evreni’nin sahip olduğu internet sitesi www.icerikevreni.com'a üye olan metin yazarının siteden faydalanma ve içerik sağlama şartlarının belirlenmesidir.

Taraflar, işbu sözleşme çerçevesinde ile verdikleri karşılıklı beyan ve taahhütler neticesinde aşağıdaki hüküm ve şartları kayıtsız şartsız kabul ederek mutabık kalmışlardır:

B.1 Metin Yazarı, www.icerikevreni.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin T.C. Kanun ve Meri Mevzuat önünde doğru olduğunu, İçerik Evreni’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan etmektedir.

B.2. Metin Yazarı, www.icerikevreni.com adına ürettiği içerik ve içeriklerin kopya içerik olmadığını ve özgün olduğunu peşinen kabul etmiş olur.

B.3. Metin Yazarı, www.icerikevreni.com web sitesi için oluşturacağı tüm içeriklerin haklarını süresiz olarak İçerik Evreni’ne devrettiğini peşinen kabul eder.

B.4. Metin Yazarı, Site’ye üye olup içerik yazmaya başladıktan sonra içerik teslim sürelerine uymak zorundadır. Aksi takdirde üyelikten çıkarılma, ücretinin ödenmemesi gibi durumları peşinen kabul etmiş olur.

B.5 Metin Yazarı Site’yi kullanmak üzere yarattığı şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermeyeceğini beyan eder. Siteyi kullanmak üzere yarattığı şifreyi kullanma hakkı Metin Yazarı’nın bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından İçerik Evreni’ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, İçerik Evreni’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklı tutulmuştur.

B.6. Metin yazarı www.icerikevreni.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul etmektedir. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kendisini bağlayacaktır.

B.7. İçerik Evreni, metin yazarların site içerisinde yer alan reklam ve banner linkler aracılığıyla yönleneceği web sitelerinde uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararlardan ve bu web sitelerinden alınan hizmet ve mallardaki ayıp ve kusurlardan sorumlu tutulamaz.

B.8. İşbu sözleşme kapsamında verilen hizmetlerin, müşteriye ulaştırılması aşamasında, bir arıza ve/veya kesinti yaşanması durumunda, söz konusu problem/arıza İçerik Evreni tarafından mümkün olan en kısa süre içerisinde giderilecektir. Metin Yazarı, söz konusu arıza ve/veya kesinti nedeniyle ya da arıza ve kesinti nedeniyle kaybolan ya da tahrip olan elektronik datalar nedeniyle, İçerik Evreni’nden herhangi bir hak ve talepte bulunmamayı kabul ve beyan eder.

B.9. Metin Yazarı, İçerik Evreni’ni Site ile ilgili olarak zaman zaman gerçekleştirilecek güncellemelerden ötürü silinen, kaybolan ya da tahrip olan verilerinden sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.

B.10 Metin Yazarı, üyeliği boyunca Site içi iletişimde Editörler’e ve Site yetkililerine karşı hukuka ve ahlaka uygun şekilde davranmakla yükümlüdür. Metin Yazarı, Site yetkili kişilerine karşı hakaret ya da küfür içerikli bir iletişim sergilemesi ve kaba davranması halinde İçerik Evreni tarafından üyeliğinin iptal edilmesini ve İşbu Sözleşme’nin feshedileceğini kabul ve beyan eder. Metin Yazarı, üyeliğinin bu sebeple iptal edilmesi durumunda hesabında biriken bakiyenin İçerik Evreni tarafından ödenmeyeceğini koşulşuz şartsız kabul etmektedir.

B.11 Metin Yazarı, Site hakkında ve İçerik Evreni’nin ticari itibarına haksız şekilde zarar veren beyanlarda bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin iptal edilebileceğini ve işbu Sözleşme’nin feshedilebileceğini kabul ve beyan eder. Metin Yazarı, üyeliğinin bu sebeple iptal edilmesi durumunda hesabında biriken bakiyenin ödenmeyeceğini kabul ve beyan etmektedir.

C.1 Metin Yazarı, ürettiği içerikleri; kullanılma, tercüme edilme, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, dağıtma, yayımlama, bunlardan türevsel çalışmalar elde etme, Metin Yazarı’nın sunmuş olduğu ismi kullanma ve içerik üzerindeki tüm maddi haklarına İçerik Evreni’ne münhasıran zaman ve yer sınırlaması olmaksızın devretmektedir. İçerik Evreni, devraldığı içerikleri içerikleri üçüncü kişilere devretme ya da alt lisans verme hakkına sahiptir. Metin Yazarı İçerik Evreni’nden ya da içeriği devrettiği veya alt lisans verdiği kişilerden içerik hakkında Site’de belirlenen ücret dışında herhangi bir ücret talep edemez.

C.2 Metin Yazarı, sağladığı içerikler hakkında kendisinin veya İçerik Evreni’nin sahip olduğu haklara tecavüz eden üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişi hakkında yasal işlem yapabilme yetkisini İçerik Evreni’ne vermektedir. Metin Yazarı ayrıca, içeriklerin gizli veya tescilli nitelikte olmadığını da kabul etmektedir.

C.3 Metin Yazarı, art niyetli olarak Site’ye hiçbir şekilde zarar vermemekle yükümlüdür. Metin Yazarı’nın Site’ye DDOS, truva atı, virüs ve benzeri yöntemlerle işlevselliğini bozması, çalışmasını engellemesi, verileri yok etmesi, değiştirmesi, erişilmez kılması ve/veya hukuka aykırı olacak şekilde veri eklemesi durumlarında Taraflar işbu Sözleşme’nin İçerik Evreni tarafından feshedileceğini kabul eder. Bu durumda Metin Yazarı, İçerik Evreni’nden kanundan doğan diğer şikayet ve benzeri hakları saklı kalmak üzere uğradığı doğrudan ve dolaylı tüm zararları ilk talepte nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür. Bu zararları İçerik Evreni’nin karşılaması halinde, İçerik Evreni’nin ödediği miktarı Metin Yazarı’na rücu etme hakkına sahiptir.

D.1 Metin Yazarı, Site’de içerik üretme taleplerini kabul etmek suretiyle kendi sorumluluğuna alır. Üzerine aldıktan ve içeriği kabulünden itibaren Metin Yazarı’nın seçmiş olduğu içerik, diğer metin yazarlarının onayına kapatılarak pasif hale getirilir.

D.2 Metin Yazarı, yazacağı içeriğin kalitesinden performansından sorumludur. Metin Yazarı, yazmak istediği ve bu suretle üzerine aldığı içeriği, üzerine aldığı andan itibaren 15 (on beş) saat içerisinde yazıp, teslim etmekle yükümlüdür. Site editörlerine (“Editör”) 15 (on beş) saat içerisinde içeriğin teslim edilmemesi durumunda içerik, Metin Yazarı’nın sorumluluğundan alınır. Başka Metin Yazarları’nın kabulü için yeniden aktif hale getirilir. Bu durumda Metin Yazarı içeriği zamanında teslim etmediği için herhangi bir ücret talebinde bulunma hakkına sahip değildir. Metin Yazarı, zamanında teslim etmediği içeriği, İçerik Evreni’ne devreder.

D.3 Metin Yazarı, üzerine aldığı içeriği içerik talebini, içeriğin detayında belirtilen şartlara uygun olarak üretmekle yükümlüdür. Metin Yazarı, yazacağı içeriği imla ve ifade kurallarına uygun ve doğru bir anlatımla oluşturmakla yükümlüdür. İçerik üretim aşamasında tüm araç ve ekipmanı kendi sağlamakla yükümlüdür.

D.4 Metin Yazarı, İçerik Evreni için yazdığı içeriğin özgün olduğunu taahhüt eder. Metin Yazarı, hazırladığı içerikte hiç bir şekilde internet sitesi, kitap ve benzeri kaynaktan alıntı yapamaz. Başka mecralardan kopya içerik oluşturamaz. Metin Yazarı, içeriğin kendisi tarafından geliştirilecek herhangi bir kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini İçerik Evreni’ne karşı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kopya olduğu tespit edilen içerik, Metin Yazarı’ndan alınarak diğer metin yazarlarının kabulü için yeniden aktif hale getirilir. Metin yazarı, içeriğin özgün olmamasından doğan İçerik Evreni’nin tüm zararlarını ilk talepte nakden ve defaten tazmin etmekle yükümlüdür. Bu zararları İçerik Evreni’nin karşılaması halinde, İçerik Evreni ödediği miktarı Metin Yazarı’na rücu etme hakkına sahiptir. Kopya içerik tespit edilmesi halinde İçerik Evreni tarafından Metin Yazarı’nın üyeliği sona erdirilir.

D.5 Metin Yazarı İçerik Evreni’nde üzerine aldığı içeriği tamamlayıp Editör onayına gönderir. Metin Yazarı, yazdığı içeriklerin, Editörler tarafından talebe uygunluk, imla kuralları, doğru ifade, özgünlük ve çeşitli başka kriterler göz önünde bulundurularak incelenmesini kabul ve beyan etmektedir. Metin Yazarı, Editörler’in içeriği bu kriterlere uygun bulmaması durumunda, içeriğin düzeltilmek üzere Metin Yazarı’na iade edileceğini kabul eder. Editörler’in bu yöndeki görüşleri tartışmaya açık olmamakla birlikte Metin Yazarı yapacağı düzeltmelerde ürettiği içeriği eksik olduğu belirlenen kriterler yönünden ele almakla yükümlüdür. Metin Yazarı, Editörler’in tespit ettiği eksikliklerin yanlış veya haksız olduğunu ileri sürme hakkına sahip değildir. Metin Yazarı Editör’ün içeriği bu kapsamda iade etmesinden itibaren 15 saat içerisinde gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür. Aksi halde içerik üzerinden alınır ve diğer metin yazarlarının kabulü için aktif hale getirilir.

D.6 Editörler tarafından kabul edilmeyen ve düzeltilmek üzere Metin Yazarı’na iade edilen içerik, Metin Yazarı tarafından düzeltilerek Editör onayına sunulur. Düzeltilen işbu içerik yine Editör’ün yazı kriterlerine uygunluk denetiminden geçememesi durumunda içerik, Metin Yazarı’nın sorumluluğundan alınır ve diğer metin yazarlarının kabulü için aktif hale getirilir. Metin Yazarı, bu süreç sonucu reddedilen içerik için herhangi bir ücrete hak kazanamaz. Metin Yazarı, reddedilen içeriği herhangi bir mecrada yayımlayamayacağını kabul ve beyan eder.

D.7 Metin Yazarı, ürettiği içeriği tamamen Editörler’in inisiyatifine teslim eder. Editörler gerek gördüklerinde içeriği değiştirebilir. İçerik Evreni’nin yapılan bu değişikliklerden Metin Yazarı’nı haberdar etme yükümlülüğü yoktur. Editör’ün içeriği değiştirerek kabul ettiği durumlarda Metin Yazarı içeriğin bedeline hak kazanır.

D.8 Metin Yazarı, Site’ye üye olduğu anda İçerik Evreni’ne bağlı bir iş ilişkisi içerisine girmeyecek, içerik taleplerini yalnızca kendi istediği zamanlarda üzerine alabilecek. Metin Yazarı isterse hiç içerik üretmeyecek ve bu konuda sınırsız bir serbestîye sahip olacaktır. Metin Yazarı’nın üye bulunduğu süre boyunca hiç yazı üretmemesi ve pasif kalması durumuna İçerik Evreni’nin ilgili üyeliği iptal ve Sözleşme’yi fesih hakkı saklıdır.

E.1 Hak kazanılan bedellerin ödemesinin yapılabilmesi için Metin Yazarı’nın beyan etmiş olduğu banka hesabı bilgileri kendisi adına açılmış ve geçerli bir banka hesabına (“Banka Hesabı”) aittir. Metin Yazarı, hesap bilgilerini eksik veya yanlış vermesi nedeniyle hak ettiği ödemenin gerçekleşmemesi durumunda yaşanan gecikmelerden İçerik Evreni’ni sorumlu tutamaz. Bu yanlışlık ve eksiklikler giderilinceye kadar ödeme yapılmamasının kendi kusurundan kaynaklandığını ve bu sebeple geciken ödemeler için yasal faiz işletilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi halinde Metin Yazarı’na ödeme doğru hesap bilgisinin paylaşıldığı tarihi takip eden ilk Ödeme Günü’nde yapılacaktır.

E.2 Metin Yazarı, üzerine aldığı içeriği teslim etme ve onaylanma süreçleri bittikten sonra, bakiyesi en az 90 TL’ye( Doksan Türk Lirası) ulaştığında, hak edilen bedeli (“Hakediş”) Banka Hesabına yatırılmasını talep hakkı kazanır. Metin Yazarı, hesabında biriken bakiyesinden ayda en fazla iki kere ödeme talep etme hakkına sahiptir. Editör tarafından onaylanmayan ve iki kere düzeltmeye uğrayan içerikler için İçerik Evreni’nin ödeme yapma zorunluğu bulunmamaktır. Metin Yazarı, bu sözleşmeyi onayladığında ödeme şartlarını da kabul etmiş olur.

E.3 Metin Yazarı Hakediş’inin, Banka Hesabı’na yatırılması talebini Site’nin ödemeler sekmesinde ödeme talep formunu doldurmak suretiyle İçerik Evreni’ne beyan edecektir.

E.4 Taraflar, işbu 90 TL (Doksan Türk Lirası) tutarındaki alt limit, Metin Yazarı’na önceden haber verilmek suretiyle İçerik Evreni tarafından tek taraflı olarak değiştirilebileceğini kabul eder.

E.5 Metin Yazarı Hakediş’inin tamamını talep edebileceği gibi kısmı ödeme yapılmasını da talep edebilir. Kısmi ödeme sonucu Metin Yazarı’nın Hakediş’inin 90 TL (Doksan Türk Lirası) altına düşmesi durumunda bir sonraki ödeme döneminde Metin Yazarı kalan Hakediş’i talep etme hakkına sahip değildir.

F.1 Metin Yazarı, şahıs/firma/marka için içerik üretirken, içerik ile ilgili bilgileri, verilen detayları gizli tutmak zorundadır. Bu bilgileri ifşa etmesi durumunda oluşacak yasal durumları peşinen kabul etmiş sayılır.

F.2 Metin Yazarı www.icerikevreni.com'un tasarım ve yazılımı ile ilgili edindiği bilgiyi üçüncü kişilerle paylaşma ve ifşa etme hakkına sahip değildir. Yazar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Site yazılımının, Site yazılımı ile kurgulanmış sistemin tamamen İçerik Evreni’nin eseridir. Site’nin izni olmaksızın çoğaltması, kopyalaması, işlemesi ve benzer hallerde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında cezai sorumluluğu da dahil olmak üzere hakkında hukuki, cezai ve idari sorumluluklarının olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

F.3 Metin Yazarı, İçerik Evreni’nin ve Site’de bulunan hiçbir şirketin ticaret unvanı, logosunu, markasını ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir fikri mülkiyete konu hakkını, içerik ile ilgili hiçbir detayı üçüncü kişilerle paylaşma ve ifşa etme hakkına sahip değildir.

F.4 İşbu Sözleşme’den doğan gizlilik yükümlülüğü Sözleşme süresi boyunca ve Sözleşme’nin sona ermesinden sonra da süresiz olarak devam eder.

G.1 Metin Yazarı, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında www.icerikevreni.com’a, İçerik Evreni veya onun iştiraki ya da bağlı ortaklığı tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer üye memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini peşinen beyan ve kabul eder.

G.2. Metin Yazarı, aksini bildirmediği sürece www.icerikevreni.com’a, İçerik Evreni ve bağlı ortaklığının kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini peşinen beyan ve kabul eder.

H.1. İşbu Sözleşme, Metin Yazarı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Metin Yazarı’nın, üyeliğinin iptal edilmesi halinde işbu Sözleşme sona ermiş sayılacaktır. İçerik Evreni’nin, işbu sona ermeyi müteakip; Metin Yazarı’na ait dosya, belge ve bilgileri silme ve/veya saklama hakkı vardır. Metin Yazarı’nın, üyeliğinin iptal edilmesi; üyeliği esnasında paylaştığı içeriklere ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Metin Yazarı işbu madde de belirtilen tasarrufu peşinen beyan ve kabul eder. Bu durumda, İçerik Evreni’nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

H.2 Taraflar, Sözleşme’yi herhangi bir neden olmaksızın tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Taraflar’dan birinin Sözleşme’yi feshetmesi durumunda diğer Taraf fesheden taraftan fesih nedeniyle hiç bir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

H.3. Site, Metin Yazarı’nın işbu Sözleşme ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

İçerik Evreni hukuken 'mücbir sebep' sayılan(önceden kestirilemeyen ve herhangi bir Taraf’ın bir eylem veya davranışı ile kontrol edilmesi mümkün olamayan) tüm hallerde, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu Sözleşme dahilinde kabul edilen mücbir sebeplerden bazılarının savaş, ambargo, olağanüstü hükümet kararları, yangın, sel, deprem veya diğer doğal afetler veya felaketler, internet alt yapı sorunları, teknik alt yapı sorunları elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmadığını Taraflar kabul etmektedirler.

İçerik Evreni için bu ve bunun gibi durumlar, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde, Taraflar iyi niyetle durumu değerlendirerek birlikte veya ayrı ayrı fesih kararı alabileceklerdir.

İşbu Sözleşme koşullarını, İçerik Evreni hiçbir şekil ve surette ön ihbara veya ihtara gerek kalmaksızın istediği zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya yürürlükten kaldırabilir. İptal edilen, değiştirilen ya da güncellenen her hüküm, yayın tarihinde tüm metin yazarılar bakımından hüküm ifade edecektir.

J.1 Site, virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan korunmak amacıyla mevcut imkanlar dahilinde her türlü tedbir alınmıştır. Ancak nihai güvenliğin sağlanması için Metin Yazarı’nın, bilgisayarında kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.

J.2 İçerik Evreni, dilediği zaman Site’nin içeriğini ve/veya Metin Yazarı’na sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, yeniden düzenleme veya sona erdirme hakkını saklı tutar.

J.3 Taraflar, www.icerikevreni.com’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu peşinen beyan ve kabul ederler.

J.4 Metin Yazarı’nın bu sözleşmeden doğan bir hak, yetkiyi kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi veya Metin Yazarı’nın işbu sözleşme hükümlerini veya mevzuatı ihlal etmesine rağmen İçerik Evreni’nin kendisine tanınmış hakları süresinde ya da hiç kullanmaması bu haklardan kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli vazgeçtiği, feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

J.5 Sözleşmenin esaslı olmayan hükümlerinden herhangi birisinin veya bir kısmının, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz olması ve sözleşmenin geri kalan hükümlerinin bu hüküm veya kısım olmaksızın da icra kabiliyetinin olduğunun anlaşılması halinde bu durum yalnızca söz konusu hüküm veya kısım için geçerli olacak ve diğer sözleşme hükümlerinin geçerliliğini veya yürürlüğünü etkilemeyecektir.

J.6 Sözleşmenin ekleri işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olup birbirlerinden ayrı olarak yorumlanmayacaklardır. Bu sözleşme ile bu Sözleşme’nin hükümlerine istinaden tarafların sunduğu belgeler taraflar arasındaki yegane mutabakatı teşkil etmekte olup, niyet mektupları, mutabakatlar veya diğer akitler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere önceden mevcut olan yazılı bütün belgelerin yerini almaktadır.

J.7 İşbu sözleşmeden doğan ihtilafların hallinde münhasıran İstanbul/Çağlayan’da bulunan İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

J.8 İşbu Sözleşme, Metin Yazarı tarafından kabul edildiğinde yürürlüğe girecektir. İşbu Sözleşme Metin Yazarı ve İçerik Evreni arasında geçerli olacaktır.

J.9 İşbu Sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlıkta Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca İçerik Evreni’nin defter ve elektronik kayıtlar dâhil olmak üzere tüm kayıtları kesin delil niteliğinde olacaktır.

İşbu Sözleşme İmza Tarihi’nde elektronik ortamda imzalanmış olup İçerik Evreni kayıtlarında elektronik ortamda saklanacaktır.